Nieuwe regels verzekeringen

Alleen partijen met een WFT vergunning zijn nog bevoegd om activiteiten m.b.t. verzekeringen te verrichten. De publicatie van de Autoriteit financiële markten kunt u nalezen op: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/sep/rol-vve-beheer-bemiddeling-adviseringWij willen als VvE beheerder, ook op dit vlak, onze klanten blijven ontzorgen. Deze wijziging van de regelgeving heeft verregaande gevolgen heeft voor veel VvE beheerders. Het is ook mogelijk dat de wijziging…