Kwaliteit en deskundigheid

Panen Express is een dienst van Panen Vastgoed. Met Panen Express verzorgt ons kantoor het beheer voor VvE’s tot en met 8 appartementen. Deze kleinere VvE’s worden beheerd door dezelfde medewerkers als de grotere VvE’s in onze portefeuille. Dus door mensen met dezelfde opleiding, kennis en ervaring. Ook delen de kleine VvE’s mee met de aanwezige expertise binnen ons kantoor op het gebied van bouwkunde, regelgeving en overige relevante kennis.
Ook op het gebied van automatisering en administratie liften de kleine VvE’s mee op de reeds aanwezige kennis en techniek.

Efficiency maakt het mogelijk

Om de beheerkosten voor de kleine VvE’s aantrekkelijk te maken is voor Panen Express, binnen de reeds aanwezige automatisering, gezocht naar alle optimalisatiemogelijkheden. Door procedures optimaal te stroomlijnen en te automatiseren, en zoveel mogelijk via vaste protocollen te communiceren, zijn wij in staat om kwalitatief hoogwaardig beheer te leveren tegen een uiterst scherp tarief. Deze optimalisatie kunnen we alleen samen met de klant bereiken. Hieronder ziet u op welke wijze u ons hierbij kunt helpen.

Panen Express verzorgt voor uw VvE:

– Vast deskundig contactpersoon
– 24/7 bereikbaarheid voor urgente zaken
– Goede communicatie met leden van de VvE
– Internetportaal voor leden van de VvE
– Snelle en deskundige afhandeling van technische storingen
– Opvragen en vergelijken van (onderhouds)offertes
– Beheer van (onderhouds)contracten
– Bewaking van het meerjaren onderhoudsplan
– Organisatie en begeleiding van technisch onderhoud
– Aanleg van een volledige eigenaren administratie en verwerking van mutaties hierin
– Informeren van notarissen bij overdracht van appartementen over achterstallige betalingen en overige relevante zaken
– Incasso van eigenarenbijdrage / Accuraat debiteurenbeheer
– Opstellen van jaarrekening en begroting conform de akte van splitsing
– Inschrijving van de VvE en bestuur bij Kamer van Koophandel / Openen van bankrekening(en) op naam van de VvE
– Organiseren en notuleren van ledenvergaderingen per conferencecall
– Verzorging van alle nodige correspondentie m.b.t. bovenstaande zaken
– Zorgvuldige archivering van alle documenten van de VvE
– Panen Vastgoed is aangesloten bij brancheorganisatie BVVB
– Panen Vastgoed is een aangesloten instelling volgens de WFt en derhalve bevoegd tot het bemiddelen bij verzekeringsaangelegenheden.

Voorwaarden

– Panen Vastgoed wordt enig bestuurder van de VvE en is derhalve beslissingsbevoegd binnen de grenzen die de splitsingsakte aan de bevoegdheid van de bestuurder stelt. Panen Vastgoed neemt derhalve volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat Panen Vastgoed zich voor deze verantwoordelijkheid goed heeft verzekerd om risico’s voor de VvE te minimaliseren.
– Panen Express werkt met voorkeursleveranciers met een bewezen staat van dienst. Deze leveren goede kwaliteit, komen afspraken na en doen dit tegen een marktconforme prijs. Deze leveranciers maken optimaal gebruik van de automatiseringssystemen van Panen Express. De VvE maakt gebruik van deze voorkeursleveranciers.
– Urgente storingen worden telefonisch gemeld. Alle overige meldingen geschieden via het internetportaal van de VvE.
– Vergaderen doen we telefonisch en tijdens kantooruren.
– Commissieleden declareren onkosten digitaal.
– De VvE kent niet meer dan 2 kostenverdeelsleutels
– De VvE maakt geen deel uit van een hoofd- / ondersplitsing.
– Alle correspondentie tussen VvE en Panen Express en v.v. verloopt digitaal, tenzij niet anders mogelijk.
– Is Panen Express dan niet telefonisch bereikbaar? Zeker wel! De telefoon wordt altijd beantwoord. Maar om tot een scherp beheertarief te komen, is efficiënt communiceren noodzakelijk. Communicatie is tweerichtingsverkeer. De VvE dient hierin ook haar medewerking te verlenen.

Aanvullende werkzaamheden die Panen Express kan verzorgen:

– Advies m.b.t. opstellen en handhaven van het (Huishoudelijk) Reglement
– Advies m.b.t. en begeleiding van groot onderhoud
– Opstellen en periodiek actualiseren van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
– Begeleiden van juridische procedures anders dan incassozaken

Tarieven

De beheervergoeding bedraagt m.i.v. 2022 per jaar exclusief BTW:
2 appartementen           € 825,-
3 appartementen           € 875,-
4 appartementen           € 925,-
5 appartementen           € 1.025,-
6 appartementen           € 1.120,-
7 appartementen           € 1.210,-
8 appartementen           € 1.290,-

– Panen Vastgoed / Panen Express werkt met transparante tarieven. Wij ontvangen geen retourprovisie van leveranciers. Alle door leveranciers van de VvE verleende kortingen komen ten goede aan de VvE.