Wft vergunning Panen Vastgoed

Panen Vastgoed beschikt als aangesloten instelling over een Wftvergunning (registratienr. AFM:12004748). Hiermee is Panen Vastgoed bevoegd tot het bemiddelen bij verzekeringsaangelegenheden. Al onze medewerkers die zich bezighouden met verzekeringen worden periodiek bijgeschoold m.b.t. dit onderwerp. Een extra waarborg voor aanwezigheid van kennis en kwaliteit!