Wft vergunning Panen Vastgoed

Panen Vastgoed beschikt als aangesloten instelling over een Wftvergunning (registratienr. AFM:12004748). Hiermee is Panen Vastgoed bevoegd tot het bemiddelen bij verzekeringsaangelegenheden. Al onze medewerkers die zich bezighouden met verzekeringen worden periodiek bijgeschoold m.b.t. dit onderwerp. Een extra waarborg voor aanwezigheid van kennis en kwaliteit!

Branchevereniging voor VvE Beheerders

Panen Vastgoed is aangeloten bij de BVVB. De BVVB staat een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor. Dit bereikt men o.a. door het houden van cursussen en bijeenkomsten voor de aangesloten VvE beheerders. Aangesloten VvE beheerders moeten in staat zijn dit kwaliteitsniveau te leveren en conformeren zich aan de gedragscode van de BVVB. De stap om aansluiting…